Home

Welcome to My New Blog

  • Schaalmodellen in Waterloopbos

    November 14, 2019 by

    In het Waterloopbos vind je de schaalmodellen van zo’n dertig grote waterwerken uit de hele wereld. De Deltawerken zijn hier ontworpen, maar ook de havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul en Bangkok. Het Waterloopkundig Laboratorium deed jarenlang onderzoek in het Waterloopbos en bootste met water, stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na. De natuur heeft… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.