Wilde bloemenakker

Een paar dagen geleden liet ik de laatste serie zien die ik had gemaakt in natuurgebied Delta Schuitenbeek. Ik ben echter nog niet helemaal klaar met de vakantie op de Veluwe. Vandaag neem ik jullie mee naar een akker met wilde bloemen. We waren er al een aantal keren samen langsgefietst. Op een keer was ik alleen op pad en had de spiegelreflexcamera’s in de fietstassen. Dat was een mooie gelegenheid om mijn focus eens te richten op de wilde bloemen.

Er stonden meerdere soorten zonnebloemen. En verder ontdekte ik korenbloemen, klaprozen en distels.

Waar wilde bloemen staan, zijn ook insecten te vinden. Boven het veld dartelden heel veel klein geaderde witjes. Maar er vlogen ook bijen, hommels. En op de laatste foto zie je een Franse veldwesp naast een witje foerageren.

Waar insecten vliegen zijn ook vogels te vinden. Huiszwaluwen en boerenzwaluwen scheerden over de bloemen om zo hun kostje bij elkaar te scharrelen. En waar vogeltjes vliegen, zijn ook roofvogels te vinden. Er vloog een buizerd over.

Onderstaande foto heb ik apart geplaatst. Deze foto is zo uit de camera gerold. Er is dus geen fotobewerking uitgevoerd. De camera had kennelijk moeite met de belichting of met de witbalans. Ik vond de foto dusdanig bijzonder dat deze een plekje mag krijgen op mijn weblog.

Bijen in de wilde bloemenborder

In een van de borders in onze tuin stond tot vorig jaar een gunnera en vooral heel veel zevenblad. Om van het zevenblad af te komen heb ik de gunnera uitgegraven. Vervolgens heb ik de bovenste laag inclusief de wortels van het zevenblad afgegraven. Dat was een enorme klus, want de border is toch zo’n 14 m² groot. Daarna heb ik de overgebleven zevenblad en met wortel met een riek consequent uitgestoken. Het lijkt erop dat ik de strijd met het zevenblad heb gewonnen. Om dit proces van het zevenblad te vervolgen heb ik de border ingezaaid met wilde bloemen. Ook andere (on)kruiden mogen er groeien en bloeien zolang het maar geen zevenblad is…

We zijn blij met de nieuwe inrichting van deze border. Zittend onder veranda zoomde ik met de 100-400 objectief op de border. Door de beperkte scherpte/diepte ontstond deze foto.

In de border staat Bernagie of ook wel komkommerkruid genoemd. De bloemen zijn enorm geliefd bij de bijen. Ik heb mij daar met de camera een tijdje heerlijk uitgeleefd. De uitdaging zocht ik ook nu weer in het vastleggen van de vliegende bijen.

Hommel op de papaver

Gisteren plaatste ik een post met een foto van een hommel op een stokroos. Vandaag plaats ik een serie waarbij de hommel foerageert op de papaver. Beide series zijn gemaakt in onze tuin.

In het ecosysteem is de bij nuttig als bestuiver en als voedsel voor de vogels. Uit berekeningen blijkt echter dat de bijen belangrijker zijn als bestuiver dan dat ze rechtstreeks dienen als voedsel voor de vogels. Er zijn namelijk twee keer zoveel vogelsoorten afhankelijk van bestuivingsproducten zoals vruchten en zaden, dan van bijen als direct voer. Dit onderzoek is uitgevoerd door Koos Biesmeijer.

In het artikel stelt Koos dat het slecht gaat met de wilde bij. Heel veel wilde bijensoorten staan op de rode lijst. Andere soorten zoals de tuinhommel (Bombus hortorum) doen het gelukkig wel goed.

We doen in onze tuin ons best voor insecten en dus ook voor de vogels. We hebben veel bloemen, een vijver wat veel insecten aantrekt en we gebruiken geen gif. Toch dragen wij niet echt bij tot uitbreiding van de soortenrijkdom. Maar dat kleine beetje wat we kunnen doen, dat doen we.