Een gladde slang

Onlangs trof ik in Drenthe een expert op het gebied van slangen. Nadat we een tijdje hadden staan praten over de voorkomende slangen in het gebied wees hij mij op een gladde slang. Met de Nikon kon ik van een afstandje enkele foto’s maken. Zoals beloofd houd ik de locatie geheim.

In ons land komen drie slangen voor en wel de adder, de ringslang en de gladde slang. De gladde slang is de zeldzaamste slang in Nederland. De gladde slang komt verspreid voor in een aantal gebieden in het oosten en zuiden van Nederland. In Europa is de gladde slang algemener en wijdverspreid. De gladde slang heeft een voorkeur voor relatief droge gebieden met lage spaarzame vegetatie en enigszins reliëf.

De gladde slang is een dunne middelgrote slang die een lengte kan bereiken van 80 cm. Ze hebben hun naam te danken aan hun gladde schubben. De gladde slang is bruinig van kleur met een onderbroken zigzag patroon op zijn rug. Ze hebben een ronde pupil (belangrijk kenmerk t.o.v. adder). Op de flanken hebben gladde slangen vaak bruine soms zelfs roodachtige vlekken. De gladde slang is niet giftig maar kan bij verstoring wel luid sissen en bijten. Gladde slangen eten voornamelijk andere reptielen, met name hagedissen. In Nederland is de belangrijkste prooi de levendbarende hagedis maar ook hazelwormen en zelfs jonge adders worden gegeten. De gladde slang kan in het wild ongeveer 18 jaar oud worden.

Gladde slangen leven een zeer verborgen bestaan. Ze zijn niet actief bij warmte maar juist op bewolkte dagen met een iets lagere temperatuur en soms zelfs bij lichte regen. Hierdoor komt het voor dat er in een gebied een populatie gladde slangen bestaat die jarenlang onopgemerkt blijft. De gladde slang is dan ook met afstand de moeilijkst waarneembare slang in Nederland. Gladde slangen paren in het voorjaar. Bij het vrouwtje worden de eieren in het lichaam bevrucht en uitgebroed. Na ongeveer 4 a 5 maanden schenkt het vrouwtje leven aan 3 tot 9 volledig ontwikkelde jongen. Deze vorm van voortplanting wordt eierlevendbarendheid oftewel ovoviviparie genoemd. De jongen zijn bij hun geboorte ongeveer 12 cm groot die na 3 jaar (mannetjes) of langer (vrouwtjes) geslachtsrijp worden. Gladde slangen overwinteren in verlaten holen van zoogdieren en in andere goed geïsoleerde schuilplaatsen. Als bron heb ik de site van Vroege Vogels gebruikt: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/de-gladde-slang

Ik wilde nog wel meer foto’s maken van deze zeldzame slang, maar de slang d8 daar anders over en verdween in het struikgewas.