Roodborstje

Ook het roodborstje behoort tot mijn lievelingsvogeltjes. Het zijn niet echt verdraagzame vogeltjes en lief zijn ze dan ook niet te noemen. Maar ik vind ze wel koddig door de rode borst en het bolle lijfje op hoge dunne pootjes.

Ik schreef het al eerder dat ik rugklachten heb sinds tweede kerstdag. Nadat het aanvankelijk wel weer de goede kant opging heb ik vorige week een flinke terugslag gehad. Er zit nu een kneuzing en zwelling naast een ruggenwervel in de onderrug. Ik moet het rustig aandoen. Geadviseerd werd om te lopen of te liggen. De aangedane plek moet ik 3 dd koelen met een coldpack. Dit is wel flink wennen voor een bezig bijtje. Dit bericht met het roodborstje had ik nog in concept klaarstaan en kon ik eenvoudig publiceren. Vanaf nu is het even gedaan met de berichtjes. Doordat ik zo min mogelijk mag zitten is foto´s bewerken en een bericht schrijven geen optie.

Landgoed De Slotplaats en het bos

Na de rondgang nabij het theehuis De Slotplaats wandelden we verder. We kwamen uit bij het bos.

Ons oog viel al snel op een bijzonder ornament wat midden op het pad is gesitueerd. Het is de Burmaniazuil. De ronde natuurstenen zuil op het voetstuk met leeuwenkop staat plaatselijk bekend als Poppestien. ‘Poppe’ is Fries voor baby. De legende gaat dat wanneer de loden haan kraait, de onderste steen kantelt en de vader zijn pasgeboren baby onder de steen vandaan kan halen. Bron is deze site.

In het bos staan reuzen van bomen. Sommige bomen staan er al sinds 1730. Ze zijn indrukwekkend hoog, als je daar loopt kijk je vanzelf naar boven. Velen genoten met ons van dat mooie bos. ‘Honden, mits aangelijnd mogen mee’, staat er op het bordje bij de ingang. Deze mooie viervoeter en zijn of haar baasjes vonden het allemaal wel best…

Tijdens onze wandeling troffen we ook een aantal dode bomen. Op die oude bomen heb ik mij een tijdje uitgeleefd. Heel mooi om te zien hoe dode bomen in beslag worden genomen door insecten, zwammen en andere schimmels.

Op een mooie en wellicht zonnige dag is het zeker de moeite waard om deze locatie nog een keer te bezoeken. Het zou mooi zijn om bijvoorbeeld de zonnewijzer nog een keer te zien en te fotograferen als het zonnetje erop schijnt.

Landgoed De Slotplaats

Vorige week werd ik voor een gezamenlijke fotokuier verwacht bij mijn fotomaatje, Jan. Ik arriveerde rond koffietijd. Aafje was net thuisgekomen met een oliebollen en appelflappen. Die hebben we ons bij de koffie heerlijk laten smaken. Na de koffie kwam Jan met een aantal opties voor een fotokuier. Ik vroeg Jan ons naar een plek te leiden waar ik nog niet eerder was geweest. En zo reden we even later vanuit Drachten in zuidoostelijke richting. Het was voor mij een verrassing waar we zouden uitkomen. Toen we op onze bestemming uit de auto stapten piepte de zon net even door de bewolking.

We waren aangekomen bij landgoed De Slotplaats in Bakkeveen. Vanaf de volle parkeerplaats wandelden we naar theehuis De Slotplaats.

Aan weerszijden van het pad staan historische fruitbomen. Aan de bordjes te zien kon men via Natuurmonumenten en Libelle een fruitboom winnen. Ik heb op internet nog gezocht naar die wedstrijd, maar ik heb er niets over gevonden.

Het huidige landhuis De Slotplaats heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1818. Ter plaatse bevond zich een boerderij in het Fries ook wel pleats genoemd wat plaats betekent. Deze boerderij werd gesticht door de echtelieden B.PH.F.J. van Eysinga en E.E.R. barones van Lynden, die in 1811 waren gehuwd. De boerderij oftewel Het Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1818 verrees achter het Blauwhuis een landgoedwoning, die in 1920 verbouwd is tot de huidige vorm van het theehuis De Slotplaats.

In de verdiepte voortuin staat een zonnewijzer die dateert uit 1750. Het is gedeeltelijk een zogenaamde polaire zonnewijzer. De zonnewijzer is naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd door of naar aanwijzingen van J.H. Knoop, die rond 1750 de Jhr. Edzard van Burmania, zoon des huizes, onderwees in de wiskunde en navigatie. De tijdwijzer werd in 1787 beschadigd door geweervuur. De tegenwoordige witte beschildering verhult deze beschadigingen. Het tuinornament staat op het snijpunt van de hartlijnen getrokken vanuit de voordeur door de tuin en tussen de beide gemetselde trappen naar het verdiepte gedeelte van de tuin. De zonnewijzer behoort reeds van oudsher ter plaatse; zij het dat het tuinornament eertijds in de achtertuin stond van een buitenplaats aan de weg, het zogenaamde Blauwhuis, dat in 1837 werd afgebroken.

De hardstenen zonnewijzer bestaat uit een een ingesnoerde kolom, met acanthusbladmotief op de voet en spiegelvlakken, waarop de eigenlijke zonnewijzer rust en heeft als bekroning een bol. De eigenlijke zonnewijzer heeft ogenschijnlijk een grillige vorm. De stenen ribben doen dienst als stijlen, waarvan er 22 zijn te tellen; enkele stijltjes beschaduwen elk twee wijzerplaten. De becijfering is in arabische cijfers; alleen de hele uren worden aangegeven. Er zijn vlakke, cilindervormige en holle wijzerplaten. Bij de cilinder aan oost- en westzijde hebben de bovenkanten de vorm van de winterboog en de onderkanten die van de zomerboog. Aan de oostzijde is een zonnetje in reliëf gebeeldhouwd. Zie deze site.

In 1922 werd de boerderij verbouwd in opdracht van de echtelieden Van der Goes-Van Harinxma thoe Slooten tot landhuis, naar ontwerp van de architecten Gerretsen en Endt uit Oosterbeek. Op de achtergevel is een plaquette ingemetseld wat herinnert aan de eerste steenlegging in augustus 1922.

Wordt vervolgd.

Specht bij de doppinda’s

In onze voortuin zit regelmatig een grote bonte specht tegen de stam van de perenboom geplakt.

De specht zit daar niet zomaar er valt daar wat lekkers te halen…

De specht heeft namelijk de doppinda´s ontdekt.

Met name vroeg in de ochtend worden de doppinda´s belaagd door de specht. Tijdens het timmeren zijn de ogen van de specht gesloten.

In het verleden heeft de specht al eens zijn intrek willen nemen in het nestkastje. Om die reden heeft een specht de ingang flink vertimmerd. Toch past de specht er nog niet door.