Waalenburg

Een van mijn vele uitstapjes op Texel was naar natuurgebied ‘Waalenburg’. Nadat ik mijn auto had geparkeerd maakte ik eerst een overzichtsfoto van de polderweg en van het kunstwerk.

Op het kunstwerk stond de volgende tekst: ‘Zoo’n lange lijnrechte polderweg lijkt wel vervelend, maar inderdaad is er geen mooier en onderhoudender weg in heel Nederland en misschien ook daar buiten, dan de rechte hoofdweg door den polder Waal en Burg. Jac. P. Thijsse Texel 1927’.

Waalenburg is van oudsher een vogelrijk en ruig landschap. Vroeger was het een kweldergebied. Het gebied stond bekend om de kemphanen die er broedden. In 1909 kocht Natuurmonumenten de eerste 7 hectare aan in Waalenburg om de vogels te beschermen. Daarmee was het allereerste weidevogelreservaat van Nederland een feit.

Polder Waalenburg is onlangs ingrijpend vergroot en versterkt om de bijzondere natuur een impuls te geven voor de toekomst. In 2019 werd het project opgeleverd. Bron: Natuurmonumenten.

Een tureluur scharrelde door het water op zoek naar voedsel.

Op de oever stonden een bergeend en een grutto.

Zo te zien was de grutto toe aan een rust- en poetsmoment.