Laarzenpad en de zilveren maan

Zoals beloofd neem ik jullie vandaag mee op mijn tocht over het laarzenpad nabij bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster. Zie Google Maps. Tijdens deze tocht moest ik drie keer met een pontje overvaren en dat is best een lastige klus als je alleen bent en behangen bent met camera’s.

Na de eerste hobbel kwam ik op een pad wat door het rietland slingert. Vanwege de vele neerslag was het pad om sommige plaatsen flink modderig. Ik was blij met mijn laarzen. Op een paar plaatsen liep je echt over trilveen. Dat was een bijzondere belevenis.

Een zilveren maan streek neer naast het pad. Jammer genoeg liet deze zeldzame vlinder niet de onderkant van de vleugels zien. Slechts twee foto’s kon ik maken en toen vloog de vlinder weg.

Ik vervolgde mijn wandeling. Het volgende moment kwam er een koninginnepage aanvliegen en landde op, hoe kan het ook anders, het koninginnekruid. Zomaar voor mijn neus.

In de verte zag ik een aantal machines in het land staan. Naast de machines lagen grote bulten met gemaaide vegetatie. Ik volgde het pad en zou vanzelf het geheel van dichtbij kunnen aanschouwen.

Van tijd tot tijd sprongen sprinkhanen voor mijn voeten weg. Een moerassprinkhaan zat wel op een fotogeniek plekje.

Even later streek er een koninginnepage neer op het veenmos. Geen handig plekje voor de fotograaf, maar wel in een natuurlijke omgeving.

Uiteindelijk kwam ik uit bij de zomermaaiers. De zomermaaiers zijn mannen die in de zomer voor Natuurmonumenten het rietland maaien. Wat is nu het doel van het maaien van het rietland in de zomer naast het oogsten van het riet in de winter?

Binnen het rietland zijn verschillende stadia te onderscheiden die elkaar opvolgen bij verdergaande successie. Het verloop van de successie is vooral afhankelijk van de abiotische omstandigheden. Bij elk rietlandstadium wordt een beheervorm gekozen die het best past bij de flora- en faunasoorten die in het rietland of omgeving voorkomen of te verwachten zijn. Dit beheer is meestal een vorm van maaibeheer: wintermaaien voor behoud van het rietland, zomermaaien voor omvorming naar hooiland of periodiek maaien voor ontwikkeling van overjarig riet. De gekozen beheervorm zorgt voor optimalisatie van de (potentieel) aanwezige natuurwaarden. Het doel is om verschillende rietlandstadia tegelijkertijd aanwezig te hebben in een gebied, omdat de biodiversiteit dan het hoogst is. Door het zomermaaien verdwijnt het rietland en ontstaat er hooiland dat meer kansen biedt voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld dotterbloem-, trilveen- of moerasheidevegetaties. Bron is deze site.

Toen ik aankwam bij de mannen waren ze net aan het lunchen, behalve één man, hij voer er net vandoor met twee bokken vol met gemaaide vegetatie. En laat dat nou net mijn tantezegger, Klaas Jan zijn. Dat was wel heel toevallig dat ik die daar trof. Hij bracht de vracht naar het vaste land. Vanaf het vaste land wordt het met een vrachtauto afgevoerd. Dit strooisel wordt vervolgens gebruikt in een potstal. Zie ook deze site.

Klaas Jan en ik hebben naar elkaar gezwaaid. Hij kon uiteraard niet eventjes keren om een praatje te maken. Klaas Jan belde gelijk om zich daarvoor te verontschuldigen en om even bij te praten.

Tot slot nog een foto van een molentje. Dergelijke ijzeren molentjes zorgen voor de aan- en afvoer van water in het rietland.