Drents Heideschaap

Dat er überhaupt heide aanwezig is hebben we o.a. te danken aan de begrazing door het Drents Heideschaap. Heide is een cultuurgewas dat is ontstaan omdat schapen en runderen tot begin twintigste eeuw de heidevelden begraasden. Als de heide niet wordt beheerd komt de oorspronkelijke vegetatie weer terug. Schapen begrazen het gras en verschralen de heidegrond. De meeste mest valt ’s nachts in de schaapskooi, dus halen schapen netto voedingsstoffen uit de grond. Hierdoor worden bijvoorbeeld bepaalde grassen teruggedrongen en gaat het gras de heide niet overheersen. Zo ontstaat er een open gevarieerd heidelandschap. Oude heidestruiken, zanderige plekken, en ruige delen krijgen meer kans.

In Drenthe zijn vele schaapskuddes met een schaapherder. Daar kom ik de komende dagen nog op terug. Er zijn echter ook gebieden waarbij de schapen grazen binnen een afrastering zonder de directe aanwezigheid van een schaapherder. Dat gold ook voor deze kleine kudde op de Havelterberg.

Het Drents Heideschaap is het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 v. Chr. komt het dier in Drenthe voor. Het aantal Drentse Heideschapen is in de afgelopen eeuw drastisch afgenomen als gevolg van vermindering van hun directe economische waarde.

Eeuwenlang stonden schapen aan de basis van de boereneconomie in Drenthe. Het belangrijkste product, de mest, werd gebruikt voor de akkerbouw op de esgronden. Daarnaast leverden de schapen wat wol, leer en vlees. Iedere regio had een type schaap dat de meeste opbrengst gaf ten opzichte van het beschikbare aanbod en het beste was aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Op het Drents Plateau was dat het Drentse Heideschaap. Alleen dit kleine en sobere schaap kon zich handhaven op de schrale heidevlakten.

De afrastering is voorzien van schrikdraad. Dat zal niet zozeer zijn om de schapen binnen de afrastering te houden, maar om ongewenste gasten zoals honden en wolven buiten te houden.

Na de wandeling over de bloeiende heide zijn we uitgekomen bij het andere Hunebed op de Havelterberg. Deze is groter dan het Hunebed uit het vorige bericht.

12 thoughts on “Drents Heideschaap

  1. Een mooie serie over heide en schapen en een fraaie afsluiter met het hunebed. Onze voorouders waren best wel goed bezig door met de schapen het heideland in stand te houden die bovendien nuttige mest en andere producten opleverde.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.