De Muy en Galloway runderen

Tijdens onze vakantie op Texel maakten we een wandeling in De Muy.

De Muy is een jong duingebied waar de invloed van het zoute water verdwenen is. In tegenstelling tot in De Slufter is de mens er hier wel in geslaagd om een stuk strand in te polderen. Er is een dijkje aangelegd dat het gebied van de zoute Sluftervallei scheidt. Doordat er later nieuwe stuifdijken op het strand zijn aangelegd, steeg het grondwater en ontstond de Muyplas. Bron is deze site.

Toen we de hoek om gingen zagen we dat we een probleempje hadden. De kudde Galloway stond in de buurt van het pad. Mijn doel lag aan het einde van dit pad. Daar lag namelijk de poel waar ik vorig jaar de kwakende kikkers heb gefotografeerd. Dan zou ik wel langs de kudde moeten. Mijn man was heel resoluut, hij ging er niet langs. Ik twijfelde.

Terwijl ik nog stond te dubben kwam er een echtpaar aanfietsen. Ze stapten af, overlegden samen en wandelden vervolgens tussen de kudde door. Onderwijl maakten ze nog een aantal foto’s. De koeien reageerden niet op hen. Het jong ging rustig door met drinken en de rest ging geen stap aan de kant.

Dat gaf mij moed en ik besloot het te wagen. Ik liep echter niet vlak langs de koeien, maar zo ver mogelijk bij hen vandaan. Ondertussen maakte ik snel een aantal foto’s.

Toen ik aan de andere kant was werd ik teleurgesteld, er was daar geen kikker te bekennen. Mijn missie was dus voor niets. Er kwam uit tegenovergestelde richting een man met een aangelijnde herdershond aan gejogd. Ik was benieuwd of hij de kudde zou passeren. Hij stopte vlak bij mij en drukt mij op het hart om niet door de de kudde te wandelen. Hij ging rechtsomkeer. De man wist niet dat ik er al tussendoor was gelopen en ik moest wel dezelfde weg terug. Er was geen alternatieve route. De man had mij bang gemaakt, terwijl ik even daarvoor nog vol zelfvertrouwen was. Zo blijkt maar weer hoe dat werkt in het leven. Door de wandelende fietsers had ik vertrouwen gekregen, door de man met de hond werd ik bang gemaakt. Ik gebruik deze ervaring weer bij het coachen van stagiaires op mijn werk.

Ondanks mijn angst ben ik er wel weer tussendoor gegaan.