Levendbarende hagedis

Op de dag dat ik de parende ringslangen fotografeerde zag ik ook een hagedis wegschieten. Ik had al gelezen op het informatiebord dat in de Delleboersterheide de levendbarende hagedis voorkomt. De waarneming werd op dat moment bevestigd door een andere fotograaf.

Even later zagen we aan de andere kant van de vlonder een levendbarende hagedis in het zonnetje liggen. Met 400 mm trok ik de hagedis zo goed mogelijk dichterbij. Eenmaal thuis zag ik op de foto’s dat ik iedere keer een ander deel van de hagedis scherp in beeld had gebracht. Dat komt door de beperkte scherpte/diepte bij 400 mm.

In Nederland komen vier soorten hagedissen voor en wel de hazelworm, de zandhagedis, de levendbarende hagedis en de muurhagedis. Levendbarende hagedissen zijn eierlevendbarend. De eieren komen in het moederlichaam tot ontwikkeling en komen tijdens of zeer kort nadat ze zijn afgezet, uit. De legselgrootte is sterk afhankelijk van de grootte van het vrouwtje en varieert tussen de drie en acht jongen met een gemiddelde van 5,6. De hoogste in de vrije natuur vastgestelde leeftijd bedraagt acht jaar. Gemiddeld worden echter leeftijden van drie tot vier jaar bereikt.

Hagedissen zijn reptielen. De huid van hagedissen is bedekt met schubben. Die schubben beschermen de dieren tegen uitdroging. Daarom kunnen hagedissen zelfs in de woestijn leven. Hagedissen hebben meestal vijf tenen en nagels. Hagedissen leggen eieren in een holletje onder de grond. Uit de eieren komen kleine hagedisjes die er net zo uit zien als de volwassen hagedissen. Als bron heb ik deze site en deze site gebruikt.

7 thoughts on “Levendbarende hagedis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.