Groene specht poseert

De groene specht horen en zien we regelmatig in de buurt van onze tuin. Een paartje heeft een nest in een populier op een perceel grenzend aan onze tuin.

Als we de specht zien dan is deze meestal aan het foerageren op de grond. Op een dag ging de specht op een paaltje zitten en bleef daar ook een tijdje zitten. Onderwijl speurde de vogel de omgeving af.

Ik greep mijn kans en maakte vanuit de huiskamer deze fotoserie.

11 thoughts on “Groene specht poseert

  1. och wat supermooi jetske, hij bleef écht zitten, hier op het veldje naast mij huis zit er ook weleens een maar die vliegt zo op als je maar in de buurt komt…
    prachtige vogel vind ik het

    Liked by 1 person

Leave a Reply to willyfotoblog Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.