Grote sterns bij Wagejot

Op ongeveer 200 meter van ons vakantieverblijf op Texel ligt het Wagejot. Op het Wagejot broeden een kolonie grote stern. Een belangrijk voordeel van Wagejot is dat deze binnendijks ligt. Op deze manier blijft de kolonie gevrijwaard van overstromingen door hoge vloeden tijdens zomerstormen.

Grote sterns zijn iconische vogels van de Waddenzee. Ze vliegen boven helder zeewater en jagen op vis door te duiken. Er zijn maar enkele broedkolonies in Nederland waarvan de kolonie Wagejot op Texel de belangrijkste is; ze behoort tot de grootste van Europa. De vogels komen vanaf eind maart uit hun overwinteringsgebieden in Afrika terug in Nederland om te broeden. Vanaf eind april vormen ze dicht opeengepakte broedkolonies op schaars begroeide zandplaten of schelpenbanken. Ze leggen één of twee eieren in een kuiltje. Na 22-26 dagen zijn de eieren uitgebroed. De kuikens kunnen de eerste 25-35 dagen niet vliegen. De ouders vliegen in die periode heen en weer naar zee om steeds één visje naar een kuiken te brengen. Hoe groter de kuikens worden, hoe groter de vissen zijn die de oudervogels aanbieden. Als de kuikens vliegvlug zijn, gaan ze mee met de ouders om zelf te leren vissen op zee. Op Texel verzamelen de sterns zich dan veelal in De Slufter. In augustus en september trekken de ouders met jongen weg naar zuidelijke bestemmingen, sommige helemaal tot Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Bron is deze site.

Vorig jaar heb ik op die plek ook meerder fotoseries gemaakt. Het was toen drie weken later in het jaar. We hadden toen een extreem droog voorjaar achter de rug. Het water rond de eilanden was nagenoeg verdwenen. Klik hier voor die serie. Door het tekort aan water waren de nesten te makkelijk bereikbaar voor bijvoorbeeld katten. Vorig jaar heeft Natuurmonumenten met toestemming van het Hoogheemraadschap water in het gebied gepompt.

Texelaar is een el dorado voor vogelaars en natuurfotografen. Bij het Wagejot stonden altijd wel mensen door hun verrekijker of telelens te kijken naar de kolonie grote sterns.

Ik heb daar ook meerdere malen gezeten.

De ouden hadden het druk met het aanslepen van voedsel voor de jongen.

Onze zoon en ik delen de voorliefde voor de natuur en voor vogels. Het was dan ook heel leuk en gezellig om samen op stap te gaan. Op een middag hebben we samen een tijd zitten kijken naar de grote sterns. Onze zoon hanteerde de verrekijker en ik de spiegelreflex camera.

Deze keer had ik als missie om een grote stern in vlucht vast te leggen met een visje in de snavel. Ze eten bijna alleen haring, sprot en zandspiering. Ze vangen deze voornamelijk in de buitendelta’s van de Waddeneilanden. Maar ook de wateren binnendijks en de Noordzee behoort tot het foerageerterrein.

6 thoughts on “Grote sterns bij Wagejot

  1. Prachtig om zo samen met je zoon van de natuur te genieten, ieder op zijn eigen manier. Je foto’s zijn weer prachtig hoor. Gisteren zag ik ook heel wat sterns op Goeree-Overflakee waar we gingen fietsen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to willyfotoblog Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.