Texel, De Slufter

Tijdens die paar dagen op Texel mocht een wandeling in De Slufter natuurlijk niet ontbreken. De Slufter is het bekendste en een uniek natuurgebied op Texel.

De Slufter staat in open verbinding met de Noordzee. Na een aantal mislukte pogingen om er een landbouwpolder van te maken, werd aan het begin van de 20e eeuw besloten het zeegat open te laten. Het Sluftergebied bestaat uit een krekenstelsel dat soms na een storm onder water staat. Je vindt er zouttolerante planten als zoutmelde, zeekraal, de geurige zeealsem en het lamsoor, waarvan de bloemen in de zomer het hele gebied paars kleuren.

Het grootste deel van De Slufter wordt als vogelbroed en -rustgebied beheerd. Alleen het zuidelijke gedeelte is vrij toegankelijk. Je kunt vanaf de Sluftertrap het pad volgen tot aan het strand. In het noordelijke stuk broeden veel vogels, zoals eidereend, bergeend en kluut. In de Sluftergeul leven zeedieren als krabben, garnalen en platvis. Bron is deze site.

En ook in de Slufter zag ik een tureluur.

Op de heenreis namen we de trap om het duin over te steken. Bij het beginpunt wandelden we over het slingerende voetpad over de duin terug naar de auto.