Zorgen om de groenling

In tegenstelling tot eerder jaren is de groenling schrikbarend weinig te zien op onze voedertafel. Dit is een landelijke tendens. Bij de tuinvogeltelling zag men deze daling terug. In 2008 zagen tellers nog in ruim een kwart van de tuinen de groenling, nu in slechts 5% van de getelde tuinen. Ook het aantal groenlingen per tuin nam behoorlijk af van 4,5 naar minder dan 3. Reden voor de afname lijkt te liggen in het ontbreken van struiken, waar ze graag in broeden. Maar ook de ziekte het geel, die vaak via de voedertafels wordt verspreid, lijkt een rol te spelen in de afname. De verwekker van het Geel is de parasiet Trichomonas gallinae. De parasiet veroorzaakt ontstekingen in de snavelholte, keel, krop en slokdarm, waardoor de vogel niet meer goed kan eten en drinken. Het gevolg is dat de vogel verhongert of stikt.

De Vogelbescherming adviseert om de tuinen te vergroenen. Vervang bijvoorbeeld de schuttingen door hagen. Daarnaast adviseert men op de voederplek één keer in de week goed schoon te maken met heet water. Bron is deze site.

5 thoughts on “Zorgen om de groenling

  1. Het was mij ook al opgevallen, ik denk dat het weer tijd nodig heeft om op het niveau van voorheen te komen. In onze tuin hebben er maar misschien twee gezeten een paar dagen, anders de hele winter door meerderen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.