Kemphanen aan de Alde Ie

Vlak voordat ik de wulpen had vastgelegd zag ik een kemphaan eenzaam in het water staan. De kemphaan keek wel meerdere malen mijn kant op, maar bleef toch langere tijd staan.

Nadat ik voldoende foto’s had gemaakt wandelde ik verder over het landweggetje.

Een eindje verderop was een groep kemphanen druk aan het foerageren.

Ik streek neer in de berm, steunde met mijn ellebogen op de knieën en zoomde in op de kemphanen.

Ik heb er volop van genoten.