Vlinder, het dambordje in Normandië

Tijdens ons verblijf in Normandië maakten we een wandeling in Baye des Veys.

In het struweel lag een bootje te vergaan.

Toen ik door het hoge gras naar het bootje toe stapte, zag ik iets fladderen. Het was een zwart/witte vlinder. Een voor mij onbekende vlinder. Eenmaal thuis leerde ik op internet dat het om een dambordje gaat en wel om een mannetje. Het viel niet mee om de vlinder vast te leggen. Hij dook steeds weer diep weg tussen het hoge gras.

Deze soort komt voor in Centraal en Oost-Europa. In Nederland werd de soort van 1981 tot 1986 plaatselijk zeer schaars waargenomen en werd daarmee als dwaalgast beschouwd. Heel soms wordt de vlinder waargenomen in het zuidoosten van Limburg.

4 thoughts on “Vlinder, het dambordje in Normandië

  1. Eigenlijk spreekt me de foto van het vergane bootje tussen de vegetatie veel meer aan 🙂 Je vraagt je af waarom men destijds het bootje niet gewoon heeft laten zinken i.p.v. er mee te gaan slepen. Of misschien is het vaartuig tijdens een vloedgolf zover de kant op gesmeten.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.