Waterloopbos (2)

We wandelen verder in het Waterloopbos. Het Waterloopbos is een voormalig terrein voor waterloopkundig onderzoek bij Vollenhove in de provincie Flevoland. Het was een proefterrein en nevenvestiging van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Het gebied wordt gekenmerkt door restanten en ruïnes van bouwsels van het laboratorium. Nadat het zijn functie als plek voor grootschalige proefopstellingen van waterkeringen en dammen verloor ontwikkelde er zich een moerasbos. Bron is Wikipedia.  

We komen aan bij een rij golfmachines. Dit vind ik een van de mooiste delen in het Waterloopbos. Het Waterloopkundig Laboratorium beschikte over 40 exemplaren. Het golfschot voor de machines kon heen en weer bewegen en ook roteren, waardoor een ander type golf kon ontstaan.  

In het Waterloopbos vind je de schaalmodellen van zo’n dertig grote waterwerken uit de hele wereld. De Deltawerken zijn hier ontworpen, maar ook de havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul en Bangkok. Het Waterloopkundig Laboratorium deed jarenlang onderzoek in het Waterloopbos en bootste met water, stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na.

17 thoughts on “Waterloopbos (2)

  1. Al verschillende beelden van gezien maar nog nooit geweest. Eigenlijk is het niet te geloven hoe men daar alles op kleine schaal heeft nagebouwd, alvorens de werken op ware schaal uit te voeren. Denk dat het echt uniek in de wereld is hoor. Leuk dat dit bos met alle installaties bewaard bleef en nu publiekelijk toegankelijk is. Bedankt voor de mooie fotoreeks en het woordje uitleg dat je er bij gaf.

    Liked by 1 person

  2. Je hebt er weer een prachtige herfstserie van gemaakt. Je had er ook geen betere dag voor kunnen kiezen, dankzij de uitbundige zon van die dag komen de kleuren fantastisch mooi uit. En het moet gezegd: de kleuren waren er aanzienlijk mooier dan bij de Ecokathedraal waar ik die dag was. Maar ik mopper niet, want het was er wel een stuk mooier kleuriger dan twee weken, toen we er samen waren.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.