Een opvolger…

Vandaag gaan we weer naar het rietland. Dankzij de vele handen waren de bosjes riet in een rap tempo aan schoven gezet.

Daardoor kon Klaas Jan weer snel verder met het maaien van het volgende stuk. Ondanks het machinale maaien is het nog steeds zwaar werk en dat laat onderstaande foto ook duidelijk zien. Het is ook goed opletten want men wil niet met machine en al in het water belanden.

Rietteler is een arbeidsintensief beroep. Als je het aantal uren afzet tegen de opbrengst dan kan het niet uit. Dit werk kun je dan ook beter omschrijven als een passie. De liefde voor dit werk wordt van generatie op generatie doorgegeven. En dan komt er een moment dat de vader het niet meer kan doen en de zoon zegt: ‘Ik word geen rietsnijder.’ Vooralsnog lijkt het erop dat Klaas Jan in zijn zoontje een opvolger heeft. Voor zover je dat op deze leeftijd al kunt bepalen natuurlijk. Hij vindt het in ieder geval nu nog leuk om mee te gaan naar het rietland.

Terwijl Klaas Jan zijn rondjes maakte…

… keek de rest van het gezin toe.

Wordt vervolgd.

13 thoughts on “Een opvolger…

  1. Mooi om die beide ‘mannen’ zo bezig te zien. Aan junior lijkt het niet te liggen, die is als rietteler geboren, zou je kunnen zeggen. Het is te hopen de rietteelt en daarmee de riettelers in gebieden als de Weerribben en rond b.v Earnewâld behouden blijven voor de toekomst als hoeders van het landschap.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.