Werkzaamheden in het Waterloopbos

De watergangen die de waterloopkundige modellen in het Waterloopbos van water voorzien slibben zo door de jaren heen dicht.

Om de doorstroming van het water en tevens de waterkwaliteit te verbeteren worden de watergangen gebaggerd. Het slib wordt opgevangen in een baggerdepot. In het depot kan het slib indrogen. Nadat het is ingedroogd wordt het slib afgevoerd.

Toen ik op zaterdag 31 oktober door het Waterloopbos wandelde, was men nog bezig met de aanleg van het depot.

Het baggeren van de in totaal drie kilometer aan waterweg gebeurt in twee fasen. Van oktober t/m december van dit jaar worden de eerste watergangen gebaggerd.

Nadat het slib voldoende is ingedroogd wordt het depot in mei 2021 leeggereden. Zo ontstaat er weer ruimte voor slib wat in de zomer van 2021 uit de watergangen wordt gehaald.

In december 2021 zal het depot voor de tweede en laatste keer worden leeggereden. In 2022 wordt het depot ontmanteld en wordt op deze plek door Natuurmonumenten weer bomen geplant.

 

8 thoughts on “Werkzaamheden in het Waterloopbos

  1. eerlijk gezegd Jetske, vind ik al dat werken aan de natuur maar niks,
    mensen zouden eens af moeten leren om “altijd” maar weer in te willen grijpen…. ze maken meer kapot dan repareren, is mijn mening, de natuur heeft een prachtige manier van omgaan me dingen en past zich aan, en de mens, lees natuurbeheerders gedragen zich niet altijd netjes jegens de natuur, ik heb daar erg veel moeite mee, mijn grootste vijand is inmiddels staatsbosbeheer die zóveel schade aanrichten her en der…. dat ik e reen beetje ziek van ben…

    Liked by 1 person

  2. Interessante klus, en dan niet zozeer het baggerwerk op zich, dat heb ik wel eens vaker gezien. Maar dit is toch wel een vrij delicate klus, lijkt me. Het gaat immers om het behoud van een belangrijk stuk cultuur-historisch erfgoed. Het zal niet de bedoeling zijn om de basis van die werken te beschadigen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.