Grutto’s in Surhuizemer Mieden

Vanaf de Delleboersterheide, waar ik de ringslangen fotografeerde, reed ik door naar Surhuizemer Mieden. Ik hoopte daar weidevogels te zien en te fotograferen. Dat is gelukt.

In het luchtruim waren een tureluur en een grutto druk met afleidingsmanoeuvres om hun jongen te beschermen tegen kraaien.

Even later kreeg ik een foeragerende grutto in het vizier. De grutto leek niet gediend van pottenkijkers en vloog luid protesterend op om een eindje verder weer neer te strijken.

Dit plas-dras gebied is een Eldorado voor weidevogels. De bruine verkleuring van het water in de sloot komt door ijzerhoudend grondwater wat naar boven komt.

Vanuit de auto maakte ik onderstaande foto´s. Onlangs las ik op Nature Today slecht nieuws over de grutto. Dat de grutto de laatste jaren flink in aantal is achteruitgegaan dat is geen nieuws. Een van de bekende oorzaken is het veranderende landgebruik. Er kunnen echter ook andere factoren zijn die bijdragen, waaronder chemische verontreinigende stoffen. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel en welke giftige stoffen er in de levers van Nederlandse grutto’s zitten. Wat blijkt? Nederlandse grutto’s worden geconfronteerd met een brede mix van chemische gifstoffen.

In de bestudeerde gruttolevers vond het team in totaal 49 schadelijke stoffen. Dit zijn onder meer industriële chemicaliën (waaronder PFAS – de zogenaamde ‘forever chemicals’ – evenals producten voor persoonlijke verzorging), PCB’s (die enkele decennia geleden werden verboden) en ook zogenaamde ‘transformatieproducten’ (chemicaliën die zijn omgezet in verwante stoffen, die vaak giftig zijn nadat ze in het milieu zijn terechtgekomen). Los van elkaar, als ‘giftige cocktail’ en samen met andere stressoren kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor grutto’s. Hoewel de chemicaliën dus niet direct dodelijk zijn voor volwassen grutto’s, zou het de overleving van kuikens negatief kunnen beïnvloeden. Het is de verminderde overlevingskans van jonge vogels die er namelijk voor zorgt dat de gruttopopulatie nu keldert.

“Het is zorgwekkend dat grutto’s zoveel schadelijke stoffen tot zich nemen – niet alleen landbouwbestrijdingsmiddelen, maar ook veel industriële chemicaliën en medicijnen voor mens en dier”, zegt Movalli. “We hebben verder onderzoek nodig om beter te begrijpen hoe en waar grutto’s worden blootgesteld aan deze stoffen, hoe het hun gezondheid beïnvloedt, en of de effecten op kuikens inderdaad bijdragen aan de achteruitgang van deze soort.” Movalli pleit er ook voor om kennis over schadelijke stoffen in dieren in het wild toe te passen op wettelijke chemische risicobeoordelingen in de toekomst. “Op basis van dergelijke risicobeoordelingen kunnen uiteindelijk maatregelen worden genomen om dieren, en dus ook ons als mens, te beschermen.” Bron is deze site.