Lage waterstand bij de Twitterhut

Woensdag j.l. was het fris voor de tijd van het jaar. Er waren op die dag wel hele mooie wolkenluchten te zien. Daarom besloot ik aan het eind van de middag er toch even met de camera’s op uit te gaan. Ik koos voor de Twitterhut. Zie Google Maps.

Rondom het dorp Wetering, tussen De Weerribben en De Wieden is in 2014 een nieuw natuurgebied aangelegd in de omringende polders. Het natuurgebied Wetering West heeft samen met het gebied in Wetering Oost een oppervlakte van ruim 300 hectare. Het natuurgebied geeft ruimte aan planten en dieren en zorgt voor waterberging: bij hoog water wordt er water geparkeerd in dit gebied. Het nieuwe natuurterrein is sinds 2014 sterk ontwikkeld met een goede moerasvegetatie zoals riet, lisdodden en zeggen. Vele vogels zoals roerdompen, purperreigers en bruine kiekendieven maken gebruik van het gebied

Maar ook een groot aantal grauwe ganzen maken gebruik van dit gebied. In 2019 werden er in Wetering Oost meer dan 200 stelletjes grauwe ganzen geteld. Ganzen zijn planteneters en vinden riet heel lekker. Met name riet dat in het water staat. Vooral in Wetering Oost zijn er veel ganzen het hele jaar aanwezig waardoor de planten sterk afnemen. Rietvelden worden kleiner of verdwijnen en de oppervlakte open water wordt steeds groter. Als we deze maatregel niet nemen is over een aantal jaren het gebied helemaal kaal gegeten door ganzen. Een grote onbegroeide waterplas zonder broedende moerasvogels is niet wenselijk.

Om er voor te zorgen dat in de toekomst riet kan blijven groeien in het gebied, wordt het waterpeil verlaagd waardoor grote delen droog vallen. Hierdoor is het voor ganzen minder aantrekkelijk en krijgen riet en andere moerasplanten kans om te herstellen en uit te bereiden. Staatsbosbeheer houdt samen met het Waterschap Drents Overijssels Delta de ontwikkeling nauwkeurig in de gaten. Het natuurgebied blijft te allen tijde inzetbaar voor opvang van water.

Het gebied valt voor een groot deel droog, toch blijft een plas in het midden van het terrein behouden. De moerasvogels in de omgeving kunnen ook uitwijken naar Wetering West waar het waterpeil onveranderd blijft en een uitgebreide moerasbegroeiing is. Allerlei steltlopers zoals kemphanen, diverse soorten ruiters en plevieren komen graag op slikvelden die gaan ontstaan door het droogleggen in Wetering Oost. Door de aanpassing van de waterhuishouding ontwikkelt er  een  broedgebied voor kleine plevieren en kieviten.

Als na een paar jaar Wetering Oost weer voldoende begroeid is met riet- en moerasvegetatie zal het waterpeil weer worden verhoogd zoals het was voor het droogleggen. Het hogere waterpeil kan dan onder invloed van neerslag en verdamping weer fluctueren. Tekst is van deze site

Ik ben een tijdje aan het zoeken geweest, maar ik kan niet vinden wat voor plant dit is.
P.s. Morgaine hielp mij aan de naam Waterkruiskruid. Zie haar reactie hieronder.

Wordt vervolgd. 

11 thoughts on “Lage waterstand bij de Twitterhut

 1. Dat is ineens een heel andere aanblik. Zo heb ik dat gebied nog niet eerder gezien. Geoorde fuuten met jonkies zullen er in de buurt van de Twitterhut dit jaar dus niet te zien zijn. Jammer.
  In de Jan Durkspolder werken ze ook met een variabel peil om een gevarieerde begroeiing in het gebied te houden.

  Liked by 1 person

 2. Ik kom uit bij de Waterkruiskruid die alleen in de weerribben zou staan, op de rode lijst… je zit dus in de goede hoek, en het valt onder de kruiskruiden evengoed, dat dacht ik wel al, dat moet familie zijn van… het welbekende jacobskruiskruid…

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkruiskruid

  Tussen de straattegels door groeit het onooglijke klein kruiskruid en eveneens tussen die tegels door perst zich het bezemkruiskruid. Beide soorten kunnen tot diep in de winter bloeien.

  Op een grazige dijk door de Weerribben zag ik kleine gele bloemen en dat bleken de bloemen van waterkruiskruid te zijn, een inheemse soort die niet veel voorkomt maar zich zowaar weet uit te breiden. Waterkruiskruid kan ruim een meter hoog worden, maar hier bloeide de plant vlak boven het maaiveld, tussen klavers en grassen. Het is een kruiskruid van waterige omstandigheden, zij het iets minder waterig dan het algemenere en nog groter wordende moeraskruiskruid. Alle kruiskruiden bloeien met gele bloemen als zonnetjes.

  https://www.trouw.nl/nieuws/zoogdieren-halen-hun-neus-op-voor-kruiskruiden~bd23650e/

  X

  Liked by 1 person

   • Ik ook niet, ik wist wel dat de kruiskruid een familie was… en dit dus per ongeluk gevonden, heel eerlijk, met jouw eigen foto ook, hahaha 😀 Ik ben blij dat ik jou heb kunnen helpen, en daarmee, heb ik ook weer wat opgestoken. ❤

    Liked by 1 person

 3. Denk dat je een dubbel post hebt, ik reageer maar bij degene met de meeste reacties 🙂
  of is het zoek de verschillen?
  Mooie serie en fot’s hier ook al plaatsen gezien waar het erg droog begint te worden

  Liked by 1 person

 4. Wat een prachtige wolkenlucht, Jetske !!
  Mooi gebied ook en de naam van de plant is gevonden… leuk hoor !
  Gaat het weer een beetje met je, Jeske? Ik hoop het. 😀
  Lieve geniet groetjes Anna 🤗

  Like

 5. Pingback: Oeverzwaluwwand | Schrijven met Licht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.